Intellektuellt Kapital

Antingen Du driver ett eget företag eller ska köpa eller sälja ett företag är det lika viktigt att ha en bra bild av verksamhetens status och beräknade respektive bedömda värden.

Värdet skapas av människorna i organisationen och den kompetens de tillför. Vi kan jämföra det matematiska värdet från resultat och balansräkningen med det intellektuella värdet som ligger till grund för verksamhetens långsiktiga avkastning och rätta saluvärde.

Struktur- och Affärskapitalen syns i balansräkningen genom de vinster, immateriella tillgångar, fordringar och reala tillgångar som skapas.

Humankapitalet däremot kan inte avläsas i balansräkningen på samma sätt utan måste värderas på ett helt andra grunder.

Mentorskap

Det började omkring millenniumskiftet med arbete som ”snusehund” , ett danskt uttryck för den som letar upp någonting, och kontakten med Connect Skåne, en organisation som arbetar med entreprenörer, som mentorskapet utvecklades.

Under åren som managementkonsult och tiden i Connect Skånes nätverk samlades erfarenheter från möten med några hundra entreprenörer.

Dessa möten gav en ovärderlig erfarenhet av hur entreprenörer tänker, drömmer och agerar, vilken har varit till stor nytta i mentorskapet.

Boken Intellektuellt Kapital i Teori och Praktik tar bl. a. upp värderingsmodeller för det intellektuella kapitalet.

 

Hämta Förord eller Inledning till boken här.

 

A Preface of the book in English can be downloaded here as well as an Introduction.

 

 

Mentorskap  -  Intellektuellt kapital

Synergator Consulting

Business Development & Management

Hem

Företaget

Projekt

Copyright© Synergator Consulting  2019  

Mentor för    ALMI

                    NyföretagarCentrum Skåne NV

                    Connect Sverige reg. Syd