Synergator startades 1994 av Pähr Erik Andersson, generalist - ingenjör och ekonom, kvalitets- och miljöledningsutbildad och därtill kvalificerad IT-användare — alltjämt ägare till företaget. Efter ett antal förändringsprojekt i ledande ställning var det naturligt att försöka förmedla den kunskapen och erfarenheten i en konsultverksamhet.

AFFÄRSIDÉN har varit att ...

.. skapa och utveckla affärsidéer, marknader, produkter och synergier.

.. öka lönsamhet och effektivitet i företag och organisationer genom systematisk analys och genomförande av bestående förbättringar.

ARBETSREDSKAPEN har varit ...

… samlad erfarenhet från snart tre decenniers förändringsarbete i ledande befattningar med fokus på marknad, produktutveckling, projektledning och internationella projekt som ledde fram till BSP, Business Screening Process - en verktygslåda för företagsanalys och styrning i tre steg. Grundtankarna i BSP kommer från  boken Intellektuellt Kapital i Teori och Praktik som skrevs år 2000 tillsammans med en konsultkollega och psykolog.

 

Om företaget

Synergator Consulting

Business Development & Management

Copyright© Synergator Consulting  2019 

Hem

Mentorskap

Projekt