Synergator är ett konsultföretag som har arbetat huvudsakligen med industri och tjänsteföretag för att ...

· genomföra affärsidéer

· öka lönsamheten

· växa

· skapa full kontroll över verksamheten

Verksamheten ligger i träda sedan några år tillbaka och vi arbetar på ideell bas med mentorskap för olika aktörer i näringslivet som arbetar med entreprenörskap.

Vi gör det med engagemang, kompetens, mycket  erfarenhet och med hjälp av vårt nätverk.

Syftet är att kunna bidra till utvecklingen av intressanta idéer, projekt, människor och företag och hålla kontakten med näringslivet så länge det är roligt.

 

Copyright© Synergator Consulting  2019

V 3.1

Synergator Consulting

Företaget

Mentorskap

Projekt

Synergator AB